P. Niemczynowicz B. Malarska-Dzielska R. Dzielski Ł. Hadrzyński K. Labudda K. Jarociński M. Pozarzycki M. Zabłocki A. Zelewska P. Wittstok T. Dera R. Kowalski M. Budzisz M. Gawrońska
P. Niemczynowicz X                       2:0
(6:3, 6:2)
 
B. Malarska-Dzielska   X                        
R. Dzielski     X                      
Ł. Hadrzyński       X               0:2
(1:6, 3:6)
   
K. Labudda         X       0:2
(1:6, 2:6)
  0:2
(0:6, 3:6)
  0:2
(3:6, 6:7)
 
K. Jarociński           X                
M. Pozarzycki             X           2:0
(6:2, 6:0)
 
M. Zabłocki               X            
A. Zelewska         2:0
(6:1, 6:2)
      X          
P. Wittstok                   X        
T. Dera         2:0
(6:0, 6:3)
          X   2:0
(6:2, 6:1)
 
R. Kowalski       2:0
(6:1, 6:3)
              X 2:0
(6:0, 6:0)
 
M. Budzisz 0:2
(3:6, 2:6)
      2:0
(6:3, 7:6)
  0:2
(2:6, 0:6)
      0:2
(2:6, 1:6)
0:2
(0:6, 0:6)
X  
M. Gawrońska                           X